Pojazdné zdvíhadlá

Technologické zdvíhadlá sú určené pre ľahkú a stredne ťažkú prevádzku. Sú vhodné pri prenášaní bremien medzi obrábacími strojmi a všade tam, kde je presne určená dráha prenášaného bremena.

Stĺpové a konzolové žeriavy

Stĺpové a konzolové žeriavy s nosnosťami 125-5000kg (na zákazku aj vyššie nosnosti), vyloženie do 7 500mm. Dodávané sú s reťazovými kladkostrojmi nemeckého výrobcu STAHL CraneSystems GmbH, prípadne ručnými od fy. BRANO.

Portálové žeriavy

Portálové žeriavy

Jednonosníkové alebo dvojnosníkové portálové žeriavy s nosnosťami 125-100 000kg (elektrické) alebo 500-10 000kg (ručné), dodávané s lanovými alebo reťazovými kladkostrojmi nemeckého výrobcu STAHL CraneSystems GmbH, prípadne ručnými od fy. BRANO.

Malé žeriavové systémy

malý žeriavový systém

Malý žeriavový systém KT 2000 sa používa tam, kde je potrebné rýchlym spôsobom riešiť prepravné problémy, napr. nad výrobnými linkami. Výhodou je ľahká a rýchla montáž, značná variabilnosť, relatívne krátky čas od zámeru po realizáciu. Zo systému je možné zmontovať samostatné dráhy a mostové žeriavy podľa potreby.

Mostové žeriavy

Jednonosníkové alebo dvojnosníkové mostové žeriavy s nosnosťami 125-250 000kg (elektrické) alebo 500-30 000kg (ručné), dodávané s lanovými alebo reťazovými kladkostrojmi nemeckého výrobcu STAHL CraneSystems GmbH.