Pojazdné zdvíhadlá

Ponúkame technicky vyspelé riešenia pre manipuláciu s materiálom

Štandardne

Nosnosti: 125-25 000 kg

Konštrukcia žeriava

  • Nosnú konštrukciu zdvíhadla tvorí nosník z valcovaného „I“ profilu, prípadne z valcovaných profilov „HEA“, „HEB“ a „IPE“. Nosník je možné upevniť rôznymi spôsobmi o konštrukciu stavby (budovy), alebo je možné vytvoriť samostatnú konštrukciu ukotvenú o podlahu

Podľa požiadaviek je možné dodať zdvíhadlo s rôznymi typmi kladkostrojov (lanový, reťazový). K dispozícií sú rôzne rýchlosti zdvihov s mikrozdvihom i bez neho, s elektrickým pojazdom dvojrýchlostným i jednorýchlostným. Výšky zdvihu sú bežne od 3m. Zdvíhadlo je možné vybaviť aj ručným retiazkovým kladkostrojom. Ovládacia sila pri ručnom kladkostroji nepresahuje 300N.

Štandardne sa pojazdné zdvíhadlo dodáva s jednoduchým hákom. Podľa požiadaviek zákazníka je možné na uchopenie bremena vyhotoviť rôzne prípravky (traverzy, špeciálne háky, samouchopovacie kliešte, magnety, váhy,…) na konkrétne prenášané bremená.

Zdvíhadlá je možné dodať s kompletnou el.výbavou, rozvádzače osadené modernými el.prvkami, umožnujúcimi rôzne rýchlosti pohybov s možnosťou riadenia frekvenčnými meničmi . Taktiež podľa potreby a požiadaviek je zdvíhadlo vybavené koncovými spínačmi. Na želanie je možné dodať výbavu v nevýbušnom vyhotovení Ex.

Pojazdné zdvíhadlo je možné ovládať záves. ovládačom z podlahy. Závesný ovládač môže byť napevno spojený s kladkostrojom, alebo môže byť na samostatnej zhrňovacej troleji. V prípade požiadavky je možné zdvíhadlo vybaviť inými druhmi ovládania (bezdrôtovým rádiovým,…).

Elektrické napätie sa privádza ku kladkostroju zhrňovacím káblovým vedením, tvoreným pozinkovaným „C“ profilom, vozíkmi a plochým káblom. Pri väčších dĺžkach dráhy zdvíhadla je vhodnejšie použiť zakrytú plastovú trolej.

S výrobcom je možné dohodnúť rôzne varianty vyhotovenia, napr. na nosnom profile môžu byť dva, alebo viac nezávislých kladkostrojov.

Žeriavové dráhy

Naša ponuka zahŕňa aj projektovanie, výrobu žeriavových dráh. Rovnako vieme zrekonštruovať už existujúcu žeriavovú dráhu.