Malé žeriavové systémy

Ponúkame technicky vyspelé riešenia pre manipuláciu s materiálom

Malý žeriavový systém KT 2000 sa používa tam, kde je potrebné rýchlym spôsobom riešiť prepravné problémy, napr.nad výrobnými linkami. Výhodou je ľahká a rýchla montáž, značná variabilnosť,  relatívne krátky čas od zámeru po realizáciu. Zo systému je možné zmontovať samostatné dráhy a mostové žeriavy podľa potreby.

malý žeriavový systém

Samostatné podvesné dráhy

Dĺžka prakticky nie je obmedzená. Možná montáž výhybiek, ručný alebo elektrický pojazd kladkostrojov, možnosť umiestnenia viacerých kladkostrojov na jednej dráhe.

Mostové žeriavy

Je možné dodať jednonosníkové alebo dvojnosníkové, s ručným alebo elektrickým pojazdom. Dĺžka dráh pre žeriavy prakticky nie je obmedzená. Je možné umiestniť viacero žeriavov na jednej dráhe.

Žeriavové dráhy

Naša ponuka zahŕňa aj projektovanie, výrobu žeriavových dráh. Rovnako vieme zrekonštruovať už existujúcu žeriavovú dráhu.