VVE, s.r.o. Dubnica

Kvalitu našich produktov oceňujú naši spokojní zákazníci

Inteligentný systém riadenia účinkov od žeriavov

Tento projekt vznikol na základe žiadosti zákazníka nájsť riešenie ako účinne znížiť účinky zaťaženia od žeriavov do nosného systému budovy vzhľadom na zložité základové pomery staveniska.

Technické riešenie daného problému pomocou inteligentného systému riadenia (ISR) účinkov od žeriavov významne znížilo vertikálne zaťaženie a priaznivejšie rozložilo horizontálne zaťaženie od žeriavov. Pre názornosť, výsledná návrhová hodnota vertikálneho zaťaženie stĺpu haly v strednej vetve klesla z pôvodne uvažovaných takmer 8 000kN na menej ako 2000kN.

 • každý žeriav v reálnom čase zaznamenáva aktuálne zaťaženia na obidvoch svojich mačkách
 • každý žeriav v reálnom čase meria aktuálnu pozíciu obidvoch svojich mačiek od strednej (krajnej) vetvy dráhy
 • každý žeriav v reálnom čase zisťuje (meria) svoji pozíciu voči ostatným žeriavom
 • každý žeriav komunikuje (vymieňa si údaje) s ostatnými žeriavmi cez dva nezávislé kanále pomocou WIFI zariadenia
 • každý žeriav je vybavený dvoma nezávislými PLC zariadeniami, z ktorých je jeden hlavný (master) a jeden kontrolný (v prípade poruchy hlavného PLC preberá jeho úlohy)
 • žiadna akcia ( ak zaťaženie alebo vzdialenosť nedosahuje nastavené hodnoty)
 • prepnutie určitého pohonu do minimálnej rýchlosti v smere v ktorom nastáva zvyšovanie zaťaženia
 • všetky pohyby na minimum (prednastavený percentuálny podiel maximálnej hodnota je dosiahnutý )ň
 • všetky pohyby stop (maximálna nastavená hodnota bola dosiahnutá)
 • 180t žeriav zaťažený na svoju nominálnu nosnosť (125t+55t) môže pracovať s výslednicou bremena ca ± 1m od pomysleného stredu rozpätia tohto žeriavu. Ak výslednica bremena prekročí tieto hranice, nosnosť žeriavu sa lineárne znižuje v závislosti od jej vzdialenosti od osi dráhy
 • 175t žeriav môže v susednej lodi prejsť okolo plne zaťaženého 180t žeriavu za podmienky, že obidve jeho mačky (125t a 50t) sú nezaťažené a vzdialené v najviac možnej polohe od strednej vetvy dráhy
 • 90t a 85t žeriav nesmú zaťažovať predmetný stĺp
 • žeriav osadený mechanizmami STAHL CraneSystems GmbH je takmer bezúdržbový a vyznačuje sa bezporuchovou dlhodobou prevádzkou s nízkymi prevádzkovými nákladmi
 • so žeriavom sa dodáva návod na údržbu a obsluhu spolu s predpísanou dokumentáciou

Tento projekt vznikol na základe žiadosti zákazníka nájsť riešenie ako účinne znížiť účinky zaťaženia od žeriavov do nosného systému budovy vzhľadom na zložité základové pomery staveniska.

Technické riešenie daného problému pomocou inteligentného systému riadenia (ISR) účinkov od žeriavov významne znížilo vertikálne zaťaženie a priaznivejšie rozložilo horizontálne zaťaženie od žeriavov. Pre názornosť, výsledná návrhová hodnota vertikálneho zaťaženie stĺpu haly v strednej vetve klesla z pôvodne uvažovaných takmer 8 000kN na menej ako 2000kN.

Galéria